Raport z konsultacji społecznych link poniżej:

RAPORT Z KONSULTACJI WIŃSKO

 

KONSULTACJE !!!!!

Zakończyliśmy realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji, jednak mając na uwadze, że rewitalizacja to nie tylko inwestycje czy dbanie lokalną gospodarkę, ale przede wszystkim działania na rzecz lokalnej społeczności, chcemy nadal działać w tym obszarze. Po przeprowadzeniu analiz dot. problemów lokalnych, proponujemy wyznaczenie obszaru rewitalizacji określonego w projekcie uchwały. Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych! Wszystkie informacje znajdują się na stronie: https://winsko.pl/rewitalizacja/ . W razie jakichkolwiek pytań, można kontaktować się ze Stowarzyszeniem Animacji i Rozwoju Lokalnego, które przygotowało dokumenty. Nr tel. 601 997 773 czynny w godz. 8-18 w dni robocze i 8-15 w soboty. Konsultacje trwają do 18.03.2022 r.

 

 

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wińsko z dnia 10 lutego 2022 r.
Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Gminy Wińsko w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Wersja elektroniczna formularza (link)

UCHWAŁA w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
UZASADNIENIE
Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Wińsko
FORMULARZ KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY WIŃSKO O WYZNACZENIU OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE GMINY (PDF)
FORMULARZ KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY WIŃSKO O WYZNACZENIU OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE GMINY (DOCX)

MAPY:
Aleksandrowice, Głebowice, Turzany
Budków, Dąbie, Gryżyce, Wyszęcice
Łazy, Kozowo, Rogów Wołowski
Mapa dla całej gminy
Moczydlnica
Morzyna, Grzeszyn, Rogówek, Węglewo
Wińsko