Struktura organizacyjna


Wójt Gminy Wińsko - Jolanta Krysowata–Zielnica

Wójt Gminy Wińsko

Jolanta Krysowata–Zielnica

pokój nr 10 (I piętro);
tel: (071) 380 42 01
e-mail: j.krysowata@winsko.pl

Zastępca Wójta Gminy Wińsko - Monika Myrdzio

Zastępca Wójta Gminy Wińsko

Monika Myrdzio

pokój nr 11 (I piętro);
tel. (071) 380 42 0
e-mail: m.myrdzio@winsko.pl

Sekretarz Gminy Wińsko - Aneta Niewiarowska

Sekretarz Gminy Wińsko

Aneta Niewiarowska

pokój nr 12 (I piętro);
tel. (071) 380 42 02
e-mail: sekretarz@winsko.pl

Skarbnik Gminy Wińsko - Anna Kupczyk

Skarbnik Gminy Wińsko

Anna Kupczyk

pokój nr 8 (I piętro);
tel. (071) 380 42 03
e-mail: finanse@winsko.pl

Referat ochrony środowiska

Referat gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska


Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska

Stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej i geodezji

Elżbieta Kapnik

pokój nr 3 (parter)
tel: (071) 380 42 30
e-mail e.kapnik@winsko.pl

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska - Elżbieta Kapnik

Stanowisko ds. ochrony środowiska i rekultywacji

Elżbieta Wawruszczak
pokój nr 3 (parter)
tel: (071) 380 42 31
e.wawruszczak@winsko.pl

Stanowisko ds. rolnictwa, ochrony środowiska i melioracji

Ryszard Procyszyn
pokój nr 3 (parter)
tel: (071) 380 42 32
r.procyszyn@winsko.pl

Stanowisko ds. gospodarki odpadami

Ilona Buczak
pokój nr 3 (parter)
tel: (071) 380 42 33
i.buczak@winsko.pl

Stanowisko ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Paulina Fojt
pokój nr 3 (parter)
tel: (071) 380 42 33
p.szkolut@winsko.pl

Stanowisko ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zastępstwo)

pokój nr 3 (parter)
tel: (071) 380 42 33

Referat Gminy Wińsko

Referat inwestycji i rozwoju (IZR)


Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

Paulina Rudnicka
pokój nr 18 (II piętro)
tel: (071) 380 42 16
p.rudnicka@winsko.pl

Główny Specjalista ds. Inwestycji i Funduszy zewnętrznych

Aleksandra Radziszewska
pokój nr 18 (II pięto)
tel: (071) 3804212
a.radziszewska@winsko.pl

Stanowisko ds. inwestycji

Kinga Kaźmierczak
pokój nr 20 (II piętro)
tel: (071) 380 42 10
k.kaźmierczak@winsko.pl

Stanowisko ds. planowania przestrzennego i inwestycji

Agnieszka Głaz
pokój nr 19 (II piętro)
tel: (071) 380 42 14
a.glaz@winsko.pl

Stanowisko ds. planowania przestrzennego

Angelika Stusik
pokój nr 19 (II piętro)
tel: (071) 3804214
a.stusik@winsko.pl

Stanowisko ds. planowania przestrzennego (zastępstwo)

Karolina Szulik
pokój nr 19 (II piętro)
tel: (071) 3804214
k.szulik@winsko.pl

Stanowisko ds. przetargów

Kinga Chomiak
pokój nr 20 (II piętro)
tel: (071) 3804211
k.chomiak@winsko.pl

Referat finansów

Referat finansów i budżetu (FNB)


Skarbnik Gminy – Kierownik Referatu Finansów i Budżet

Anna Kupczyk

pokój nr 6 (I piętro)
tel: (071) 380 42 03
finanse@winsko.pl


Główny Specjalista ds. księgowości budżetowej

Joanna Mikołajczyk
pokój nr 7 (piętro)
tel: (071) 380 42 19
j.mikolajczyk@winsko.pl

Stanowisko ds. księgowości

Ewelina Szulik
pokój nr 7 (I piętro)
tel: (071) 380 42 20
e.szulik@winsko.pl

Stanowisko ds. księgowości- Inspektor ochrony danych

Alicja Lis
pokój nr 7 (I piętro)
tel: (071) 380 42 18
a.lis@winsko.pl

Stanowisko ds. księgowości oświaty

Jowita Kaczmarek
pokój nr 7 (I piętro)
tel: (071) 380 42 17
j.kaczmarek@winsko.pl

Stanowisko ds. księgowości i windykacji należności podatkowych i nie podatkowych

Monika Gruszczyńska – Tobera
pokój nr 1 (parter)
tel: (071) 380 42 21
m.tobera@winsko.pl

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

Elżbieta Awgul,
pokój nr 1 (parter),
tel: (071) 380 42 24
e.awgul@winsko.pl

Stanowisko ds. podatków i opłat

Jolanta Baryluk,
pokój nr 1 (parter),
tel:(071) 380 42 23
j.baryluk@winsko.pl

Stanowisko ds. księgowości i płac

Zuzanna Fojt
tel: 519 144 791
z.fojt@winsko.pl

Stanowisko ds. księgowości i VAT

Karolina Borecka
pokój nr 7,
tel. (71) 380 42 28
k.borecka@winsko.pl

Stanowisko ds. księgowo – kadrowych jednostek organizacyjnych

Kamila Tomaś,
tel: 519 144 791
k.tomas@winsko.pl

Referat Gminy Wińsko

Referat organizacyjny


Sekretarz Gminy – Kierownik Referatu Organizacyjnego

Aneta Niewiarowska


Stanowisko ds. kancelaryjno – technicznych

Sekretariat (I piętro)
tel: (071) 384 200
sekretariat@winsko.pl

Stanowisko ds. obsługi rady gminy i kadr

Stanowisko ds. obsługi rady gminy i kadr

Barbara Sagan
pokój nr 16 (II piętro)
tel: (071) 380 42 06
biurorady@winsko.pl

Stanowisko ds. kancelaryjno – technicznych

 

Monika Ikoniak

Biuro Obsługi Klienta – pomoc administracyjna

Wiesława Piłko
(Biuro Obsługi Klienta -parter)
tel: (071) 380 42 25

Stanowisko ds. administracyjno – gospodarczych

 

Urszula Baryluk
Sekretariat (I piętro)
tel: (071) 384 200
sekretariat@winsko.pl

Referat edukacji

Referat edukacji, kultury, sportu i promocji (RE)


Kierownik Referatu Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji

Alicja Kosińska-Pala

pokój nr 17 (II piętro)
tel: (071) 380 42 08
a.kosinska@winsko.pl


Stanowisko ds. oświaty i kultury

Agata Mazur
pokój nr 17 (II piętro)
tel: (071) 380 42 08
a.mazur@winsko.pl

Stanowisko ds. promocji

Robert Chmielewski
pokój nr 17 (II piętro)
r.chmielewski@winsko.pl

Stanowisko ds. Kultury i oświaty

Stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego

Klaudia Stępkowska
pokój nr 17 (II piętro)
tel: (071) 380 42 09
k.stepkowska@winsko.pl

Urząd stanu cywilnego

Urząd stanu cywilnego


Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i działalności gospodarczej

Magdalena Pietruszka
pokój nr 2 (parter)
tel: (071) 380 42 27
ewidencja@winsko.pl

Stanowisko ds. ewidencji ludności

Paulina Gęstwa
pokój nr 2 (parter)
tel: (071) 380 42 26
p.gestwa@winsko.pl

Referat ochorny zdrowia

Referat zdrowia, seniorów i osób niepełnosprawnych


Kierownik Referatu Zdrowia, Seniorów i Osób Niepełnosprawnych

Kamila Tomaś
tel: 519 144 791
k.tomas@winsko.pl


Samodzielne stanowiska

Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Uzależnień Lekowych

Marta Ardeli
GOPS
tel: 795 175 495
m.ardeli@winsko.pl

Pełnomocnik Wójta Gminy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Marta Ardeli
GOPS
tel: 795 175 495
m.ardeli@winsko.pl

Komendant Ochrony Przeciwpożarowej

Jarosław Kozak

Informatyk (IT)

Marek Strzelecki
informatyk@winsko.pl