Urząd Gminy Wińsko

Pl. Wolności 2
56-160 Wińsko

Biuro Obsługi Klienta:
(071) 38 04 225

Sekretariat: (071) 38 04 200

fax: (071) 38 98 366

e-mail: sekretariat@winsko.pl

Dane do faktury:

Gmina Wińsko, Pl. Wolności 2, 56-160 Wińsko, NIP: 988-01-77-504

Konta bankowe


NUMERY KONT BANKOWYCH

Urząd Gminy WIŃSKO

  • konto dochodów – 47 9598 0007 0100 0172 2001 0143
    (podatki i opłaty lokalne, czynsze, opłata za udostępnianie danych osobowych,
    opłata skarbowa, użytkowanie wieczyste, zakup działki, zakup lokalu)
  • konto wywóz śmieci – 90 9598 0007 0100 0172 2001 0145
  • konto wydatków – 39 9598 0007 0100 0172 2001 0190
  • konto depozytów – 36 9598 0007 0100 0172 2001 0147
    (wadium, zabezpieczenie należytego wykonania robót inwestycyjnych)