Skład Rady:

Regina Hukiewicz
Małgorzata Wincenciak – Podbucka
Agnieszka Karasińska
Agnieszka Jolanta Beśka
Wanda Biegalska
Piotr Eugeniusz Bober
Agnieszka Bulanda
Agnieszka Barbara Kaczan
Zdzisław Józef Miłuch
Paweł Niemiec
Wiesław Zbigniew Paraniuk
Lech Pawłowski
Krzysztof Rudnicki
Julianna Agata Wdowiak
Ewa Anna Wilk

Przewodnicząca Rady Gminy Wińsko:

Regina Hukiewicz

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Wińsko:

Agnieszka Marzena Karasińska , Małgorzata Wincenciak – Podbucka