Kultura i Sport


Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku – GOK Wińsko

Dyrektor: Czesława Białek
adres: ul. Piłsudskiego 42, 56-160 Wińsko
tel. 71 389 81 36. e-mail: kontakt@gokwinsko.pl
Strona internetowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku

Facebook Gminnego Ośrodka Kultury Wińsko

Regulamin korzystania ze świetlic Gminy Wińsko (docx, 80 KB)

Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji – GOSTiR Wińsko

Dyrektor: Anna Pędziwiatr
adres: ul. Piłsudskiego 33, 56-160 Wińsko
adres korespondencyjny: ul. Piłsudskiego 33, 56-160 Wińsko
telefon: 518 249 730
adres e mail: biuro@gostir.pl, dyrektor@gostir.pl
Strona internetowa Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji

Facebook Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wińsku