Stałe komisje Rady


Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Planowania i Inicjatyw Gospodarczych

Agnieszka Bulanda – Przewodnicząca Komisji
Agnieszka Kaczan – Wiceprzewodnicząca komisji
Lech Pawłowski
Piotr Bober
Wiesław Paraniuk
Ewa Wilk
Agnieszka Beśka
Julianna Wdowiak
Wanda Biegalska
Zdzisław Miłuch
Krzysztof Rudnicki
Paweł Niemiec


Komisja Mienia Komunalnego, Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony Przeciwpożarowej i Porządku Publicznego

Zdzisław Miłuch – Przewodniczący Komisji
Piotr Bober – Wiceprzewodniczący Komisji Mienia
Lech Pawłowski
Wiesław Paraniuk
Ewa Wilk
Agnieszka Beśka
Julianna Wdowiak
Wanda Biegalska
Agnieszka Bulanda
Regina Hukiewicz
Agnieszka Karasińska
Małgorzata Wincenciak-Podbucka
Krzysztof Rudnicki
Agnieszka Kaczan
Paweł Niemiec


Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu

Julianna Wdowiak –Przewodnicząca Komisji
Ewa Wilk – Wiceprzewodnicząca Komisji
Agnieszka Beśka
Wanda Biegalska
Agnieszka Bulanda
Regina Hukiewicz
Agnieszka Karasińska
Małgorzata Wincenciak-Podbucka
Krzysztof Rudnicki
Agnieszka Kaczan
Paweł Niemiec
Piotr Bober


Komisja Rewizyjna

Wanda Biegalska – Przewodnicząca Komisji
Ewa Wilk
Agnieszka Beśka
Julianna Wdowiak
Agnieszka Bulanda
Agnieszka Kaczan
Piotr Bober

 


Komisja Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

Krzysztof Rudnicki – Przewodniczący Komisji
Paweł Niemiec – Wiceprzewodniczący Komisji
Piotr Bober
Wiesław Paraniuk
Ewa Wilk
Agnieszka Beśka
Julianna Wdowiak
Wanda Biegalska
Agnieszka Bulanda
Agnieszka Karasińska
Małgorzata Wincenciak-Podbucka
Zdzisław Miłuch
Agnieszka Kaczan


Komisja skarg , wniosków i petycji

Lech Pawłowski– Przewodniczący Komisji
Wiesław Paraniuk – Wiceprzewodniczący Komisji
Ewa Wilk
Agnieszka Beśka
Zdzisław Miłuch
Agnieszka Kaczan
Piotr Bober