Stałe komisje Rady


Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Planowania i Inicjatyw Gospodarczych

Przewodnicząca: Agnieszka Bulanda
Zastępca: Mirosław Marian Kilanowski

Małgorzata Wincenciak- Podbucka

Wiesław Stępień

Julianna Agata Wdowiak

Wojciech Sergiusz Medyński

Józef Jan Kaczmarek

Jacek Kubiński

Beata Jaworska

Agnieszka Julia Bartroszek

Zdzisław Józef Miłuch

Krzysztof Rudnicki

Agnieszka Marzena Karasińska


Komisja Mienia Komunalnego, Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony Przeciwpożarowej i Porządku Publicznego

Przewodniczący : Zdzisław Józef Miłuch
Zastępca: Julianna Agata Wdowiak

Małgorzata Wincenciak –podbucka

Wiesław Stępień

Agnieszka Bulanda

Wojciech Sergiusz Medyński

Henryk Józef Sawczyn

Krzysztof Rudnicki

Agnieszka Marzena Karasińska

Regina Hukiewicz


Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu

Przewodnicząca: Julianna Agata Wdowiak
Zastępca: Wiesław Stępień

Małgorzata Wincenciak – Podbucka

Agnieszka Bulanda

Beata Jaworska

Jacek Kubiński

Wojciech Sergiusz Medyński

Agnieszka Julia Bartoszek

Mirosław Marian Kilanowski

Krzysztof Rudnicki

Agnieszka Marzena Karasińska

Regina Hukiewicz


Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Mirosław Marian Kilanowski

Wiesław Stępień

Agnieszka Bulanda

Julianna Agata Wdowiak

Józef Jan Kaczmarek

Henryk Józef Sawczyn

Krzysztof Rudnicki


Komisja Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

Przewodniczący: Krzysztof Rudnicki
Zastępca: Zdzisław Józef Miłuch

Małgorzata Wincenciak – Podbucka

Wiesław Stępień

Agnieszka Bulanda

Julianna Agata Wdowiak

Józef Jan Kaczmarek

Henryk Józef Sawczy

Agnieszka Julia Bartoszek

Mirosław Marian Kilanowski

Agnieszka Marzena Karasińska


Komisja skarg , wniosków i petycji

Przewodniczący: Wiesław Stępień
Zastępca: Agnieszka Bulanda

Julianna Agata Wdowiak

Jacek Kubiński

Beata Jaworska

Zdzisław Józef Miłuch

Krzysztof Rudnicki