Raport z konsultacji Strategii Rozwoju Gminy Wińsko

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Wińsko na lata 2022-2032

 

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Wińsko na lata 2022-2032”

 

Strategia Rozwoju Gminy Wińsko na lata 2022-2032

 

Zarządzenie Nr 611/2022
w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Wińsko na lata 2022-2032”

 

Formularz zgłaszania uwag do projektu „Strategii Rozwoju Gminy Wińsko na lata 2022-2032”