Mapa i położenie geograficzne


Gmina Wińsko, o powierzchni 249 km2, położona jest w środkowo-północnej części województwa dolnośląskiego i jest częścią powiatu wołowskiego. Największy obszar w gminie zajmują grunty orne (51 % powierzchni gminy); lasy pokrywają 25 % powierzchni, a łąki i pastwiska – 14 %. Teren gminy charakteryzuje się niskim zagęszczeniem ludności, l km2 zamieszkuje 37 osób. W 50 miejscowościach mieszka 8.500 osób.

Obszar gminy Wińsko należy do trzech mezoregionów geograficznych: Obniżenie Ścinawskie, Wzgórza Trzebnickie i Kotlina Żmigrodzka.

Obniżenie Ścinawskie – kraina leżąca w zachodniej części gminy wzdłuż rzeki Odry. Jest to fragment doliny Odry wraz z jej prawobrzeżnym dopływem Jezierzycą, pokryty łąkami i polami uprawnymi, poprzecinany w części zalewowej starorzeczami. Największymi miejscowościami tego obszaru są: Krzelów, Orzeszków i Małowice.

Obszary gminy

Wzgórza Trzebnickie – kraina leżąca w środkowej i południowej część gminy. Ten mezoregion dzieli się na trzy mikroregiony: Wzgórza Wińskie, Wzgórza Strupińskie i leżące pomiędzy nimi Obniżenie Pełczyńskie (zwane Padołem Pełczyńskim).

Najwyżej położonym mikroregionem Wzgórz Trzebnickich są Wzgórza Wińskie sięgające 202 m n.p.m. w pobliżu wsi Jakubikowice. Są to morenowe pagórki pokryte głównie polami uprawnymi oraz w mniejszej części lasami. Największą miejscowością tego obszaru jest Wińsko; jednak należy wyróżnić również wieś Piskorzyna.

Wzgórza Strupińskie, leżące we wschodniej części gminy, w samej gminie Wińsko sięgają do 175 m n.p.m. pod Trzcinicą Wołowską. Są to morenowe pagórki pokryte niemal w całości lasami. Znajdują się tu jedynie dwie niewielkie wsie: Trzcinicą Wołowską oraz Staszowice.

Obniżenie Pełczyńskie to mikroregion oddzielający Wzgórza Wińskie od Wzgórz Strupińskich. Tylko niewielka część tego obszaru, pokryty lasami rejon źródliskowy rzeki Łachy, leży na terenie gminy Wińsko.

Kotlina Żmigrodzka – kraina leżąca w północno-wschodniej części gminy. Jest to zagłębienie końcowe lodowca warciańskiego. Jej obszar zajmują głównie użytki rolne oraz wilgotne lasy liściaste. Największą miejscowością tej krainy w gminie jest wieś Głębowice.

Mapa Gminy Wińsko