Organizacje pozarządowe (link)

 


Stowarzyszenia


 • Stowarzyszenie
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Orzeszków
 • Stowarzyszenie Wzgórz Wińskich
 • Stowarzyszenie Nad Stawami
 • Stowarzyszenie „Aktywne Sołectwo Węgrzce-Wrzeszów”
 • Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Głębowicach
 • Stowarzyszenie Wińsko dla Edukacji
 • Stowarzyszenie Aktywne Sołectwo Konary I Cukrownia w Świecie

OSP


 • Ochotnicza Straż Pożarna w Wyszęcicach
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Smogorzowie Wielkim
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Turzanach

Sport


 • Towarzystwo Piłki Nożnej – Ludowy Zespół Sportowy „Kometa Krzelów”
 • Klub Piłkarski ,,Zryw Głębowice”
 • Uczniowski Klub Sportowy Wińsko
 • Polski Związek Wędkarski – Koło w Wińsku
 • Stowarzyszenie Dolnośląskie Centrum Rozwoju
 • Stowarzyszenie ,,Gosport”

Fundacje


 • Fundacja Szacunek

Koła Gospodyń Wiejskich


 • Koło Gospodyń Wiejskich Przyborowianki w Przyborowie
 • Koło Gospodyń Wiejskich Białawy, Białawy Małe