Wnioski do projektu planu ogólnego należy składać na poniższym formularzu w następujący sposób:

– elektronicznie: planogolny@winsko.pl lub skrytka epuap: /4190wkirp3/SkrytkaESP

– osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Wińsko

 

Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego (wzór)