Rekrutacja do „Wyspy Skarbów” – tu można pobrać dokumenty rekrutacyjne do żłobków!

Rusza rekrutacja do „Wyspy Skarbów” – wszystkich żłobków na terenie Gminy Wińsko.
Rekrutacja odbywa się według harmonogramu.

 

Wnioski muszą być wydrukowane dwustronnie, dodatkowo wniosek na ul. Szkolną 4 musi być w kolorze.
Wnioski można pobrać w sekretariacie żłobka przy Szkolnej 4.
Składając dokumenty rekrutacyjne do żłobka przy ul. Szkolnej 4, należy dołączyć aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu lub zaświadczenie z ZUS potwierdzające status osoby biernej zawodowo lub bezrobotnej, na dzień wypełnienia.

Dokumenty rekrutacyjne do Żłobka w Iwnie i w Wińsko przy ul. Nowej 2 (dokumenty wydrukowane dwustronnie)

WNIOSEK o przyjęcie do żłobka 2021-2022 (DOC, 25 KB)

Zał. nr 4 Oświadczenie o wielodzietności (PDF, 19 KB)

Zał. nr 3 Oświadczenie o samotnym wychowaniu (PDF, 112 KB)

Zał. nr 2 Oświadczenie o zatrudnieniu (PDF, 85 KB)

Zał. nr 1 Oświadczenie o zamieszkaniu (DOC, 14 KB)

Dokumenty rekrutacyjne do Żłobka w Głębowicach (dokumenty wydrukowane dwustronnie)

Zał. 1 Formularz zgłoszeniowy dla Kandydata-projekt DOLNOŚLĄSKIE ŻŁOBKI (PDF, 808 KB)

Zał. 2 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa projekt DOLNOŚLĄSKIE ŻŁOBKI ( PDF, 743 KB)

Zał. 3. Oświadczenie kryteria formalne projekt DOLNOŚLĄSKIE ŻŁOBKI (PDF, 676 KB)

Zał. 4 Oświadczenie kryterium wielodzietności projekt DOLNOŚLĄSKIE ŻŁOBKI (PDF, 580 KB)

Zał. 9. Oświadczenie obowiązki uczestnika projektu (PDF, 391 KB)

Dokumenty rekrutacyjne do Żłobka w Wińsku przy ul. Szkolnej 4 (dokumenty w kolorze, wydrukowane dwustronnie – można pobrać w siedzibie żłobka)

Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka w Wińsku (PDF, 704 KB)

Formularz rekrutacyjny dla uczestników (PDF, 449 KB)

Oświadczenie uczestnika projektu (PDF, 441 KB)

Oświadczenie o pochodzeniu z rodziny wielodzietnej (PDF, 477 KB)

Oświadczenie osoby samotnie wychowującej dziecko (PDF, 546 KB)

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (PDF, 656 KB)

Deklaracja udziału w projekcie (PDF, 504 KB)

Logo żłobka Wyspa Skarbów