Wszystkich Rodziców ubiegających się o miejsce w żłobku zachęcamy do złożenia dokumentów  niezbędnych w procesie rekrutacji do żłobków na rok szkolny 2022/2023

Dokumenty do pobrania:

WNIOSEK 2022-2023

Zał. nr 1 Oświadczenie o zamieszkaniu

Zał. nr 2 Oświadczenie o zatrudnieniu

Zał. nr 3 Oświadczenie o samotnym wychowaniu

Zał. nr 4 Oświadczenie o wielodzietności