Szanowni Państwo!

W nadziei, że nie będzie to konieczne, zwlekałam z opublikowaniem zaproszenia Państwa w tej formie. Jednak widzę, że jest to jedyny sposób dający szansę, że swoje obowiązki wobec mieszkańców gminy Wińsko, potraktujecie Państwo poważnie.

Zapraszam Państwa na wspólne zwiedzanie gminy Wińsko, szczególnie na pokazanie różnic między tym, co gminne, a tym, co powiatowe. Planowałam to już przed rokiem. Niestety pandemia uniemożliwiła spotkanie w tak dużym gronie. Stąd pomysł, żeby zaprosić Państwa na wycieczkę samochodową, każdy swoim pojazdem, a następnie na rozmowę w plenerze w odpowiednich odstępach, a dodatkowo na spotkanie on line.

Ważne, żebyście Państwo wcześniej poznali fakty i zapoznali się z dokumentami (ze zrozumieniem), bez propagandowej otoczki, pogardliwych komentarzy i obłudnych  deklaracji, jakie towarzyszą publikacjom mediów lokalnych na temat gminy Wińsko i jej pragnienia opuszczenia granic administracyjnych powiatu wołowskiego.
Zacznijmy od ustawy o samorządzie powiatowym, szczególnej uwadze polecam te punkty, które wyraźnie definiują powinności powiatu wobec mieszkańców wszystkich należących do powiatu gmin.

Następnie polecam analizy i dokumenty źródłowe dotyczące pieniędzy (specjalnie nie napiszę gładko „środków”) z jakich utrzymuje się powiat, starostwo jako urząd i jego jednostki. Ile z tych pieniędzy płynie ze skarbu państwa do powiatu wołowskiego dzięki gminie Wińsko, która „poprawia” powiatowi wszelkie statystyki biedy. Dochód bieżący na głowę mieszkańca, gęstość zaludnienia, ilość kilometrów dróg w stosunku do liczby mieszkańców, gęstości zaludnienia i bezrobocie.

Im powiat biedniejszy, tym więcej dostaje ze skarbu państwa. Im bogatszy, tym mniej. Aż do sytuacji, w której bogaty musi wpłacać do skarbu państwa tzw. „Janosikowe” , z którego skarb państwa dopłaca powiatom najbiedniejszym. Powiat wołowski trzyma gminę Wińsko jak w rezerwacie – żeby równoważyła najzamożniejszą gminę Brzeg Dolny i średniozamożną Wołów.

Z całą odpowiedzialnością twierdzę, że powiat wołowski ograbia gminę Wińsko, gdyż to dzięki niej dostaje pieniądze, ale na nią ich nie wydaje. Oszczerstwo?
Proszę zajrzeć do materiałów źródłowych.
Powiat nie chce nawet zarabiać na sprzedaży mienia skarbu państwa, za które odpowiedzialność ponosi starosta.
Krzyczącym tego przykładem jest nieruchomość w Krzelowie.

Ze starostą właśnie prowadzę korespondencję, z której wynika, że podpisuje się on pod nieprawdziwymi stwierdzeniami, przeczy sam sobie, nie utrzymuje żadnego konsekwentnego toku rozumowania. Dla mnie wnioski są oczywiste: ufa ludziom, którzy takie kompromitujące pisma przedkładają mu do podpisu.

Dodatkowo podkreślę, że działania (a raczej zaniechania) zarówno obecnego Zarządu Powiatu, Starosty i Rady Powiatu, nie są ani wyjątkowe ani szczególne. Właśnie tak od co najmniej 20 lat, od kilku kadencji działają wszystkie kolejne Zarządy, Starostowie i Rady, ich organy i jednostki. Szczególnie skandaliczne są działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, na co również udostępniam materiały źródłowe.

Dlatego nie chcemy kolejnej wymiany starosty, a zmiany powiatu.

Jesteście Radnymi Rady Powiatu, a nie tylko swoich okręgów wyborczych. Czas najwyższy zainteresować się rzeczywistą sytuacją gminy Wińsko i poznać prawdziwe przyczyny woli wyjścia z tegoż powiatu przez gminę Wińsko.

Nie wykazaliście Państwo najmniejszego zainteresowania Uchwałą Rady Gminy Wińsko XXVIII/226/2020, która była i wciąż jest apelem do Was, mimo że byłą publikowana i przesłana do Waszego Biura Rady. Jej zignorowanie świadczy o tym, jak bardzo lekceważycie gminę Wińsko, jej samorząd i mieszkańców.

Stwarzam więc Wam okazję, żeby to zmienić. Wystarczy zatankować z diety radnego powiatowego i w drogę.
W załączeniu linki do artykułów,  scany pism i mapa wycieczki.

Proponowana data: poniedziałek 26.04.2021 od godz. 16 do 18. Trasa przejazdu z Wołowa:

Pełczyn – Nieszkowice – Trzcinica Wołowska – Głębowice – Turzany- Aleksandrowice – Barkowo – Białawy Wlk – Głębowice – Brzózka – Rudawa – Stryjno – Kleszczowice – Wińsko – Węgrzce – Kozowo – Gryżyce – Wyszęcice – Krzelów (postój przy byłej bazie SKR) – Boraszyce Wlk., Boraszyce Małe – Słup (gminna ) – Słup (powiatowa do krajowej) – Wińsko – Wrzeszów  tu postój przy świetlicy.
Powrót do Wołowa przez Wińsko – Smogorzów Wielki – Smogorzówek i Pełczyn.

Przydatne linki:

www.winsko.pl/tak-powinien-wygladac-powiat-lubinski/
www.winsko24.pl/winsko/to-nie-zemsta-to-zasada-czyli-dlaczego-powiat-wolowski-sabotuje-gmine-winsko/
www.youtu.be/l7eNOD4DJ2o
www.winsko24.pl/winsko/radni-i-wojt-wspolnie-apeluja-do-powiatu-wolowskiego/
www.lexlege.pl/ustawa-o-samorzadzie-powiatowym/

Plik do pobrania:

List otwarty do Radnych Powiatu Wołowskiego (DOCX, 17 KB)

 

 

 

 

 

 

 

Zaproponowana trasa wycieczki z radnymi powiatowymi