Na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) i uchwały nr IX/93/2019  Rady Gminy Wińsko z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wińsko (Dz. Urz. Województwa  Dolnośląskiego  z dnia 11 czerwca 2019 r. poz. 3732) oraz uchwały nr XI/104/2019 Rady Gminy Wińsko  z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wińsko (Dz. Urz. Województwa  Dolnośląskiego  z dnia 25 lipca 2019 r., poz. 4668)

zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami przysiółków: Naroków, Rogówek i Węglewo dotyczące zmiany rodzaju jednostki z przysiółka na wieś.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców i mieszkanek na temat zmiany rodzaju jednostki.

Konsultacje będą trwały od  10 stycznia 2022 r. do 20 stycznia 2022 roku.

Zostaną przeprowadzone w formie możliwości zgłaszania uwag i opinii za pomocą formularza konsultacyjnego (można go pobrać poniżej tutaj na stronie BIP w Urzędzie Gminy Wińsko w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (pokój nr 4) ), który należy wypełnić i złożyć w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Wińsku pokój nr 4 lub przesłać w wersji elektronicznej na adres e.kapnik@winsko.pl

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

Konsultacje – przysiółki (docx, 68KB)
Zarządzenie konsultacje społeczne (docx, 166KB)