Burmistrz Krobi informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Wińsko, w dniu 6 grudnia 2022 r. zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w gminie Wińsko, obręb Brzózka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 27 o powierzchni 0,3500 ha, zapisanej w księdze wieczystej WR1L/00002071/3.

Szczegółowy wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wińsko oraz zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wińsko.

 

TUTAJ:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr. 216/2022 Burmistrza Krobi z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruch9omości położonej w gminie Wińsko, obręb Brzózka, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.