Z okazji Święta Policji składam wszystkim Policjantkom i Policjantom oraz pracownikom Policji serdeczne podziękowania za codzienną trudną służbę, zaangażowanie i poświęcenie na rzecz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego na naszym terenie.

Jestem wdzięczny, że staracie się żyć blisko ludzi – pomagając w rozwiązywaniu trudnych niejednokrotnie spraw. Niesiecie pomoc tym, którzy tego oczekują. To bardzo odpowiedzialna i trudna służba.

Życzę Wam drodzy Policjanci zawodowego spełnienia, satysfakcji z wykonywanej służby i dobrej współpracy z obywatelami. Niech służba w Policji będzie powodem do dumy, a społeczny szacunek i uznanie źródłem siły oraz motywacji, która pozwoli wykonywać Wam ten zawód jeszcze lepiej. Życzę zdrowia, pomyślności i dużo spokoju oraz jak najwięcej powodów do radości w życiu prywatnym.