Zgłoszenie zamiaru skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego dla wyborców niepełnosprawnych oraz tych, którzy ukończyli 60 r. ż. w wyborach do Sejmu i Senatu RP oraz w referendum ogólnokrajowym w dniu 15 października 2023 r.

Wójt Gminy Wińsko informuje, że wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu z:

  • miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o zmianę miejsca głosowania, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca;
  • miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania;
  • lokalu wyborczego do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej „transportem powrotnym”.

Wyborcy, któremu stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zgłoszenia proszę dokonywać w jednej z poniższych form:

  • pisemnie: Urząd Gminy Wińsko, Pl. Wolności 2, 56-160 Wińsko
  • w formie elektronicznej: a.mazur@winsko.pl
  • telefonicznie: +48 71 38 04 209

najpóźniej do 2 października 2023 r. do godziny 15:30

Na podstawie ww. zgłoszenia, zostaną ustalone trasy dowozów i najpóźniej 3 dni przed wyborami tj. 12 października 2023 r. każdy zainteresowany otrzyma informację o godzinie przewozu.

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na 2 dni przed dniem głosowania.

Formularz zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Gminy Wińsko w BOK (parter) oraz poniżej: