Zgłoszenie zamiaru skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego w Wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Wójt Gminy Wińsko informuje, że wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu z:

1) miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o zmianę miejsca głosowania, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca;
2) miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania;
3) lokalu wyborczego do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej ,, transportem powrotnym”.

Wyborcy, któremu stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zgłoszenia proszę dokonywać w jednej z poniższych form:
– pisemnie: Urząd Gminy Wińsko Pl. Wolności 2, 56-160 Wińsko
– w formie elektronicznej: email: a.bober@winsko.pl
– telefonicznie: 71 38 04 208

najpóźniej do 27 maja 2024 r. do godziny 15:30.

Na podstawie ww. zgłoszeń, zostaną ustalone trasy dowozów i najpóźniej 3 dni przed wyborami tj. 6 czerwca 2024 r. każdy zainteresowany otrzyma informację o godzinie przewozu.
Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na 2 dni przed dniem głosowania.

Formularz zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Gminy Wińsko w BOK (parter) oraz poniżej.

Formularz zgłoszeniowy (126 KB, PDF)