Zastrzec numer PESEL  można od 17 listopada 2023 r. w celu ochrony przed kradzieżą tożsamości i wyłudzeniami kredytów.

Od 1 czerwca 2024 r. instytucje finansowe (np. banki) będą miały obowiązek weryfikować, czy numer PESEL jest zastrzeżony przy zawieraniu np. umowy kredytu lub pożyczki.
Do tego czasu możesz zastrzegać albo cofać zastrzeżenie numeru PESEL, ale konsekwencje prawne będą wyciągane dopiero wobec zdarzeń, które nastąpią od 1 czerwca 2024 r.

Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło tę usługę, dostępną zarówno elektronicznie przez aplikację mObywatel i stronę internetową gov.pl, jak i osobiście w urzędach gminy. Zastrzeżenie numeru PESEL jest proste, a jego cofnięcie możliwe w każdej chwili.

Więcej informacji można uzyskać klikając w link: zastrzeż swój numer PESEL