Gminne Biuro Spisowe zaprasza do mobilnych punktów spisowych:

 • 3 września w świetlicy  w Boraszycach Wielkich w godz. 10:30 do 12:00
 • 3 września w świetlicy wiejskiej w Boraszycach Małych w godz. 12:15 do 13:30
 • 3 września w świetlicy wiejskiej w Słupie w godz. 13:45 do 15:00
 • 4 września na Placu Targowym od godz. 14, podczas akcji „Na zdrowie”
 • 5 września przy kościele w Głębowicach od godz. 15
 • codzienne spisać można się w Urzędzie Gminy Wińsko w godzinach pracy urzędu – zapraszamy

Potrzebne dane:

 1. Numer PESEL wszystkich członków rodziny
 2. Powierzchnia użytkowa lokalu/budynku mieszkalnego
 3. Rok budowy  budynku  (dotyczy  budynków mieszkalnych  jednorodzinnych)
 4. Poziom wykształcenia wszystkich członków rodziny
 5. Wykonywany zawód
 6. Adres miejsca pracy

Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze nie wywiązali się z obowiązku przekazania danych przez Internet, aby zgłosili się do punktu spisowego.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym jest obowiązkowy.

Nie odmawiaj udziału w spisie – odmowa jest zagrożona karą grzywny.