W szkołach podstawowych na terenie gminy Wińsko zakończył się rok szkolny. W piątek 23 czerwca we wszystkich placówkach wręczano świadectwa, dyplomy i gratulacje.

W uroczystościach wzięła udział Pani Wójt Jolanta  Krysowata – Zielnica  oraz Zastępca Wójta Pani Bogusława Folkam

Uczniowie naszych szkół z rąk Wójta oraz Zastępcy Wójta jak i swoich wychowawców i dyrektorów otrzymali świadectwa, nagrody. Rodzice zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi. Nagrodzono też najlepszych uczniów w konkursach tematycznych..

Pożegnano również osoby odchodzące na emeryturę: Pracownika  obsługi ze Szkoły Podstawowej w Krzelowie Panią Bogusławę Lipińską

 

Zatem odpoczywajcie i gromadźcie siły, bo wiele dobrego będzie się działo w naszych szkołach – zapewniała Wójt Jolanta Krysowayta – Zielnica i życzyła wszystkim uczniom i nauczycielom bezpiecznych wakacji, spokojnego wypoczynku i samych słonecznych dni oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.