Szanowni Państwo,

Zachęcamy  Państwa  do wzięcia udziału wXX Ogólnokrajowym Konkursie

 „ Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”,

które przebiega pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą, których właścicielami są osoby pełnoletnie ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).

Warunkiem udziału w Konkursie jest przekazanie Formularza zgłoszeniowego do Placówki Terenowej KRUS w Wołowie w terminie do 21 kwietnia 2023 r.osobiście, w formie elektronicznej lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Formularz dostępny jest na stronie internetowej krus.gov.pl

Konkurs ma charakter ogólnokrajowy i przebiega w trzech etapach:

1) regionalnym

2) wojewódzkim

3) centralnym

Laureaci wszystkich etapów Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i pieniężne ufundowane przez Organizatora, Współorganizatorów i innych fundatorów.

Regulamin konkursy znajduje się na stronie www.krus.gov.pl

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu:
(71) 380-84-14 oraz pod adresem e-mail wolow@krus.gov.pl, a także zapraszamy Państwa do Naszej Palcówki Terenowej KRUS w Wołowie ul. Inwalidów Wojennych 19.

Informacje odnośnie konkursu znajdą Państwo również na naszej stronie internetowej: www.krus.gov.pl.