Wkrótce wybieramy 45 sołtysów. Znamy terminy wyborów sołeckich. Rada Gminy Wińsko podjęła uchwałę dotyczącą wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Wińsko na kadencję 2024-2029.

– Jest nas dużo. Dużo sołectw, dużo lokali wyborczych, kandydatów- mówi Pani Wójt Jolanta Krysowata- Zielnica- Przeprowadzamy wybory na sołtysów w kilku wioskach tego samego dnia. A proces i tak trzeba rozłożyć w czasie. Dlatego część z nas pójdzie do wyborów przed wakacjami, a inni po wakacjach. W czasie wakacji, w okresie wyjazdów na wczasy, wyborów nie będzie. To ograniczałoby dostęp dla mieszkańców do uczestnictwa w tych wyborach.

Tryb wyboru sołtysa i rad sołeckich określa statut sołectwa. Terminy zawierają tabele zamieszone poniżej.

– To nie mniej ważne wybory niż parlamentarne czy samorządowe- mówi Pani sekretarz gminy Aneta Niewiarowska, czuwająca nad przebiegiem wyborów- Wybory na sołtysa są dla naszej gminy szczególnie ważne, bo stanowią istotny element lokalnej demokracji. No i 45 sołtysów to spora liczba najbardziej zaangażowanych w sprawy mieszkańców. Należy
to docenić i iść na wybory sołtysów. To obowiązek i przyjemność współuczestniczenia w decydowaniu o naszej przyszłości.

W zebraniach będzie uczestniczyła wójt, z-ca wójta lub sekretarz oraz urzędnik gminy.