Kończy się kadencja sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Wińsko. Zostały już wyznaczone terminy zebrań wiejskich, na których będziemy wybierać nowych włodarzy wsi.

Poniżej zarządzenie wraz z harmonogramem w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Wińsko

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Wińsko (209 KB, PDF)