Loga programu

UWAGA AKTUALIZACJA 15 PAŹDZIERNIKA 2021

ZMIANA DOKUMENTACJI I ZAPISÓW REGULAMINU KONKURSU!

Konieczne jest złożenie kopii dokumentu potwierdzającego zatrudnienie członka rodziny w PGR jeżeli Państwo nie mają takiego to proszę złożyć wniosek o kopię takiego dokumentu do archiwum KOWR na adres email: malgorzata.wojewoda@kowr.gov.pl albo wroclaw@kowr.gov.pl ze wskazaniem, że proszą Państwo o odpowiedź drogą mailową.
W razie jakiś pytań proszę o kontakt telefoniczny 71 380 42 07 .

 

Wójt Gminy Wińsko Jolanta Krysowata – Zielnica zaprasza rodziców i uczniów z terenu gminy Wińsko do udziału w programie ogłoszonym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa – Cyfrowa Gmina  pod nazwą ”Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, finansowanym ze środków programu Polska Cyfrowa.

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz usług zapewniających dostęp do Internetu, które przekazane będą dzieciom z rodzin byłych pracowników PGR.

Zgodnie z założeniami programu zapraszamy rodziców uczniów i uczniów  zamieszkujących miejscowości, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,  których krewni w linii prostej (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) pracowali w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej  i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

 

Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie OŚWIADCZENIA DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO – które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy lub OŚWIADCZENIA UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ  – które będą podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę Wińsko wraz ze  Zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Oświadczenia należy składać w Biurze Obsługi Klienta UG w Wińsku, w godzinach 7:30-15:30 oraz w czwartki w godzinach 8:00 -16:00 do dnia 22 października.

Sprawę prowadzi Referat Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji, tel. 713804207 lub 713804208, e-mail: m.myrdzio@winsko.pl

Więcej informacji na https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

UWAGA: Złożenie wymaganych oświadczeń nie oznacza gwarancji otrzymania w/w sprzętów, na podstawie otrzymanych oświadczeń zostanie sporządzony wniosek o dofinansowanie.

 

Dokumenty muszą zostać wydrukowane w kolorze.
W razie potrzeby można je pobrać w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Wińsku.

Załączniki do pobrania:

Regulamin_Konkursu_Grantowego_14102021(DOCX, 124KB)

Wzór_oświadczenia_rodzicaopiekuna_prawnego (DOCX, 154KB)

Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu_(dotyczy_beneficjentów_końcowych,_pobierających_nauki_w_roku_szkolnym_20212022_którzy_ukończyli_18_rok_życia)(DOCX, 154KB)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych DOCX, 53KB)

 

Logo programu Cyfrowa Polska.