Od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 maja 2023 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą obowiązywać:
1) trzeci stopień alarmowy CRP (3. stopień CHARLIE-CRP),
2) drugi stopień alarmowy (2. stopień BRAVO).
Stopnie alarmowe wprowadza się w przypadku zagrożenia wystapieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia.
Stopnie alarmowe CRP wprowadza się w przypadku zagrożenia wystapieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącym systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej albo w przypadku wystapienia takiego zdarzenia.
Więcej informacji na temat stopni alarmowych:
Stopnie alarmowe i stopnie alarmowe CRP – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – Portal Gov.pl (www.gov.pl)