Za nami wzruszający moment. Dzień wyjątkowy- pierwszej sesji nowej Rady Gminy Wińsko. Po raz pierwszy w historii gminy wójt został wybrany po raz trzeci z rzędu i to z blisko 70% poparciem. Jedni radni po raz pierwszy inni po raz kolejny zostali obdarzenie zaufaniem. Wszyscy z jednego komitetu. Wszyscy składają ślubowanie radnego. Wójt Jolanta Krysowata- Zielnica ślubuje po raz trzeci.

– Chcę dokończyć co zaczęłam- mówi pani wójt- aby po 5 latach zostawić gminę w dobrym, a najlepiej w jeszcze lepszym, stanie. Wynik głosowania potwierdza, że mieszkańcy są zadowoleni z tempa i kierunku zmian. Chcą więcej i szybciej, to jest oczywiste. Daliśmy słowo i go dotrzymamy. Dziękuję za zaufanie. Za każdy głos. Dobrze tu być i widzieć was wszystkich takich radosnych.

Obradom przewodniczył Radny Senior- Lech Pawłowski. Radni w głosowaniu tajnym wybrali Przewodniczącą Rady i została nią ponownie Regina Hukiewicz. W porządku dnia znalazły się także wybory zastępców przedwoniczącej i powołanie komisji.

Wśród ślubujących radnych są osoby, które 6 maja 2024 roku czynią to po raz pierwszy.

Są to:

Ewa Wilk (43lata). Chce pracować na rzecz mieszkańców Wyszęcic, Grążyc  i Rajczyna, ale nie tylko – Czuję się częścią zespołu- zapewnia radna- Skład naszej rady gwarantuje, że będziemy dbać o wszystkich. Będę się starała zjednać sobie mieszkańców, aby realizować wspólne pomysły. Drogi to dopiero początek. Potem zrealizujemy kolejne potrzeby.

Agnieszka Beśka (44 lat) nowa radna wybrana głosami mieszkańców  Piskorzyny i Narakowa. Mężatka, matka i trzech córek.  Sołtyska w Piskorzynie. Mówią o niej, że jest pomocna, energiczna, stara się dbać o mieszkańców, „jest na telefon”. Pracuje w GOPS jako opiekun osoby niepełnosprawnej. Kandydowała m.in. mając na względzie potrzebę ofertę dla młodzieży. – I koniecznie trzeba przyciągnąć inwestorów- mówi- Brakuje nam miejsc pracy.

Wanda Biegalska (58 lat) nauczycielka kilku specjalności. Teraz zajmuje się głownie wychowaniem fizycznym. Matka dorosłych dzieci i szczęśliwa babcia dla kilkumiesięcznego Stasia. Radna z okręgu 1 w Wińsku. Marzy o tym, żeby Wińsko wypiękniało. I tu postawi akcent swojej działalności w radzie. – Potencjał bez wątpienia jest ogromny, a i historia świadczy o tym, że skoro kiedyś mogło być pięknie to jest do czego nawiązywać- przekonuje nie przekonanych.

Agnieszka Kaczan (43 lat) Aptekarka. Mieszka i kandydowała z sukcesem z Buszkowic Małych oraz Iwna, Przyborowa, Budkowa, Dąbia. Chce działać głównie na rzecz mieszkańców tych miejscowości. – Wiadomo, że drogi już są ważne- powiedziała- a teraz przydałoby się więcej dbałości o bezpieczeństwo z nimi związane. Jako priorytet traktuję o potrzebę oświetlenia przejścia dla pieszych w Iwnie. Wiem, że nie jest ono na gminnej drodze, ale będę zabiegać, aby zostało oświetlone, bo tam jest po prostu niebezpiecznie.

Piotr Bober (38 lat). Zawodowy Strażak, ale też ochotnik OSP w Wińsku. Żonaty, dwoje dzieci. Mieszkaniec bloków w Wińsku i stamtąd nowy radny.  W radzie będzie dbał o poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego. Chce być przydatnym wszystkim w gminie, zwłaszcza młodzieży. Stawia na rozmowę z ludźmi. Monitorowanie potrzeb.

Paweł Niemiec (36 lat). Rolnik. Magister inżynier rolnictwa. Ojciec siedmiorga potomstwa, w wieku od półtora roku do 16 lat. W Smogorzewie Wielkim mieszka i gospodarzy od 4 lat. Radny ze Smogorzówka, Baszyna, Domanic i Chwałkowic i  Smogorzowa Wielkiego. – Nasza gmina to nasza wspólna sprawa- twierdzi- Tu radny nie jest od wymyślania tematów, tylko od słuchania, co kogo boli. Praca radnego to dla niego nowe wyzwanie, ale wyzwań się nie boi, bo i gospodarstwo spore i rodzina duża.

Wiesław Paraniuk (55 lat) listonosz od 1991 roku. Pracuje w Wińsku i okolicach. Żonaty, troje dorosłych dzieci. Nie daje się wypaleniu zawodowemu. Ciągle w ruchu. Jest radnym z Głębowic i Trzcinicy. – To dla mnie najlepszy czas na pracę w radzie- uważa. Ludzie mówią, że jest energiczny, zawsze pogodny. Lubi dzielić się dobrym słowem jak to listonosz.

Rota ślubowania radnego:

,,Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo ,,ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: ,,Tak mi dopomóż Bóg”.

Pani Wójt przyjmowała gratulacje od radnych, współpracowników i sołtysów.