„Wakacje w WOT”- to propozycja spędzenia 16 dni wakacji w celu zdobycia nowych kompetencji.  Szesnastodniowe szkolenie podstawowe ochotnicy odbędą podczas wakacji, jego zwieńczeniem będzie uroczysta przysięga wojskowa. siedmiodniowe szkolenie to szkolenie wyrównawcze.

„O przyjęcie w szeregi WOT mogą ubiegać się rezerwiści oraz osoby, które do tej pory nie pełniły żadnej formy służby wojskowej. Zarówno mężczyźni jak i kobiety, w wieku 18-63 lat (w przypadku oficerów i podoficerów) oraz od 18-55 lat (w przypadku szeregowych), mogą zostać Terytorialsami”- czytamy w nadesłanych materiałach. .

Podstawowe wymagania to, m.in.: obywatelstwo polskie, zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia czynnej służby wojskowej, pełnoletniość, niekaralność, niepełnienie innego rodzaju służby wojskowej oraz nie posiadanie przydziału kryzysowego.

Terminy szkoleń:

  • Szkolenie podstawowe: 12.07.2024 – 27.07.2024
  • Szkolenie wyrównawcze: 20.07.2024 – 27.07.2024

Kontakt:

Szef Sekcji Promocji Wojskowego Centrum Rekrutacji w Głogowie por. Bartosz MALIŃSKI (tel. 261 678 162, 262 678 173).

 

Pozdrawiam,