Wójt Jolanta Krysowata-Zielnica wraz z Panią Skarbnik Anną Kupczyk w dniu 12 maja 2023 r. podpisały umowę o udzielenie dotacji celowej z Rezerwy Ogólnej z Budżetu Państwa na realizację zadania pn.: „Zakup nieruchomości mieszkalnej w Wińsku, Plac Wolności 19-20 wraz z jej modernizacją i wyposażeniem, na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, w szczególności dla rodzin, które znalazły się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej”.

Wartość udzielonej dotacji wynosi: 749 000,00 zł

Wkład własny na realizację zadania wynosi: 187 250,00 zł

Zadanie polegać będzie na zakupie nieruchomości w Wińsku znajdującej się przy Placu Wolności 19-20. Pozostałe środki przeznaczone zostaną na wykonanie drobnych prac modernizacyjnych pomieszczeń, które są zaniedbane i nie nadają się do zamieszkania oraz ich wyposażeniu.

Planowany zakres zakończenia inwestycji to czerwiec/lipiec 2023 r.