ZAŁĄCZNIK:

Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego  poz. 680