Od 2021 r. nastąpiły bardzo ważne zmiany w zasadach składania przez rolników wniosków o płatności obszarowe w 2021 r.
Sprawa dotyczy tego, że od bieżącego roku rolnicy nie składają już oświadczeń o braku zmian we wnioskach i że zachodzi z ich strony konieczność wypełnienia wniosków o płatności bezpośrednie jedynie za pomocą aplikacji eWniosekPlus, a więc drogą elektroniczną.
Ponadto, nie są już dostarczane drogą pocztową do rolników spersonalizowane wnioski, a co miało miejsce jeszcze w latach poprzednich.
W celu usprawnienia procesu naboru wniosków ARiMR oraz organizacje rolnicze, takie jak chociażby DIR, chętnie świadczą zainteresowanym rolnikom swoją merytoryczną pomoc.

Plakat informacyjny dotyczący nowego sposobu składania wniosków o płatności obszarowe przez rolników