Opuścili Winzig/Wińsko 77 lat temu, często jako małe dzieci. Od 70 lat spotykają się co roku, za każdym razem w jednym z trzech miast, do których trafili po opuszczeniu Wińska. Gmina Wińsko stara się być obecna na tych spotkaniach i co roku mamy nadzieję, że następne odbędzie się u nas.Tym razem została ustalona bardzo konkretna data: za 2 lata, choć zobaczymy, co los przyniesie. Spotkanie Winziger to tradycyjnie uroczysty wieczór, nabożeństwo ekumeniczne i spotkanie przy grobie katolickiego księdza Willinka, ostatniego proboszcza niemieckiego Winzig. To on po zakończeniu II wojny światowej i wysiedleniu Niemców za Odrę i wsiedleniu na te tereny Polaków zza Buga, postanowił szukać, zarówno swoich byłych parafian jak i parafian parafii ewangelickiej. Zbierał ich wspomnienia, pisał do nich listy, zaczął wydawać gazetkę „Heimatklalge”.

Po siedmiu latach starań doszło do pierwszego spotkania, w tym roku było spotkanie 70-te.

Warto utrzymywać ten kontakt. Przez szacunek dla przeszłości i z nadzieją na przyszłość.