Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie zachęca do udziału w VI edycji międzynarodowego konkursu fotograficznego „Inspiracje słońcem”.
Przedmiotem fotografii powinno być  Słońce – nasza gwiazda dzienna.
„Chcemy jednak odejść od fotografii czysto astronomicznych wykonywanych  za pomocą teleskopu. Zachęcamy do ujęcia Słońca w sposób artystyczny. Każdy z autorów może nadesłać do 3 fotografii. Każda praca oceniana będzie oddzielnie. Prace w formacie JPG o wymiarach minimalnie 1200×1600 pikseli i maksymalnie w plikach nie  przekraczających 1MB wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy nadsyłać na adres fotokonkurs@radziejow.edu.pl.” – podają organizatorzy.
Zdjęcia należy nadsyłać do 4 czerwca 2021 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 18 czerwca 2021 roku. Najlepsze prace zaprezentowane będą w formie wystawy, której otwarcie odbędzie się 18 czerwca 2021 roku w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie oraz opublikowane zostaną w witrynie  www.radziejow.edu.pl.

Regulamin konkursu, kartę zgłoszeniową i więcej informacji pod adresem: VI edycja | Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie.