Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że  o  1  grudnia 2022 r.  wdrożony został System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego, który jest  dostępny pod adresem Internet. Gov.pl

Na stronie Internet. Gov.pl, poza możliwością raportowania informacji o punktach adresowych, w których jest możliwością raportowania informacji p punktach adresowych, w których jest  możliwe będzie jest  planowane usług transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu, umożliwia również zgłoszenie pustostanów. Zgodnie z art. 2 ust.1 pkt.10 ustawy z dnia 7 maja 2010 r.  o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych pustostan to niezamieszkały lub nieużytkowany na cele [prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej albo z zakresu działów specjalnych produkcji rolnej, lub na cele publiczne budynek, który:

  1. Nie spełnia warunków technicznych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz.2351 oraz z 2022 r. poz. 88, 1557,1768,1783 i 18460), lub
  2. Został wyłączony w całości z użytkowania z usługi za zły stan techniczny, lub
  3. Jest przewidziany do rozbiórki

Zgłoszenie przez Państwa pustostanów   umożliwi prawidłowe zaplanowanie  interwencji publicznych na projekty budowy sieci szerokopasmowych dofinansowanych ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy oraz Krajowego Planu odbudowy. Dzięki takim informacja będzie wiadomo w jakich budynkach nie znajdują się żadni potencjalni użytkownicy końcowi usług dostępu do Internetu i w związku z tym nie ma potrzeby zapewnienia dla takich budynków możliwości korzystania z tych usług . Zaoszczędzone  w ten sposób środki można przeznaczyć na dofinansowanie budowy dostępu do Internetu w „najdroższych” lokalizacjach.

Zapraszamy też do artykułu :