Informujemy mieszkańców Gminy Wińsko o czasowym zamknięciu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) z powodów techniczno-organizacyjnych.
Przerwa techniczna będzie trwała od dnia 2.08.2021r. do 16.08.2021r.
Wójt Gminy Wińsko,
Jolanta Krysowata –Zielnica