Informujemy, że w dniu 9 października 2023 w miejscowości Kozowo w godzinach 8:00-15:00 realizowane będą roboty polegające na wylewaniu masy bitumicznej na całej szerokości drogi powiatowej nr 1275D, na odcinku obszaru zabudowanego.  W związku z powyższym przejazd w tych godzinach będzie niemożliwy.