Dziś ważny dzień dla OSP Orzeszków  w Gminnym Ośrodku Sportu Turystyki i Rekreacji nastąpiło uroczyste przekazanie nadania wpisu do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzeszkowie.

W tak ważnej uroczystości wzięli  udział: Pan Poseł Paweł Hreniak Komendant Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie Pan bryg. mgr inż. Wojciech Maciejewski,Pan kpt. Bartłomiej Charzewski, Wójt Gminy Wińsko  Pani Jolanta Krysowata- Zielnica, Zastępca Wójta  Pani Bogusława Folkman, Sekretarz Gminy Pani Aneta Niewiarowska, przedstawiciele OSP Orzeszków: druh  Marek Podbucki,  druh Robert Guzera ,  druh Kacper Zawada , Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej  Jarosław Kozak,  Prezes Powiatowy ZOSP RP Pan  Józef Tatarczuk.

Dla Ochotniczej Straży Pożarnej Serdecznie Gratulujemy i życzymy Wszystkim Druhom i Druhnom tyle samo powrotów, co wyjazdów!