Ośrodek Rozwoju Edukacji

 

W dniu 3 grudnia 2021r. w Warszawie została podpisana umowa powierzenia Grantu  na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” realizowanego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki, edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Powiat Wołowski reprezentowała Pani Beata Borowska-Podsiadła dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym natomiast Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie dyrektor Pan Tomasz Madej.

Na realizację grantu zostały przyznane środki w kwocie 1 469 530zł.

Współpartnerami w grancie jest Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu oraz Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie

Do współpracy w ramach SCWEW zaproszono przedszkole i szkoły z terenu Gminy Brzeg Dolny, Gminy Wińsko i Gminy Wołów. Szkoły objęte wsparciem w projekcie:

  • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Brzegu Dolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Brzegu Dolnym
  • Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Brzegu Dolnym
  • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Brzegu Dolnym
  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich  w Wołowie
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Publicznych w Lubiążu
  • Szkoła Podstawowa w Wińsku
  • Przedszkole Samorządowe w Wińsku
  • Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w  Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
  • Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie

 

Zapraszamy do śledzenia strony SCWEW, która lada dzień zostanie uruchomiona.

www.scwew-brzegdolny.pl

Zapraszamy do śledzenia strony SCWEW, która lada dzień zostanie uruchomiona.

www.scwew-brzegdolny.pl