Informacja o treningu systemu wczesnego ostrzegania

Zgodnie z Zarządzeniem Nr  274 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania na terenie województwa dolnośląskiego, w dniu 1 sierpnia 2021 r., zostanie przeprowadzony na terenie Gminy Wińsko  trening systemu wczesnego ostrzegania.   W ramach treningu, w dniu 1 sierpnia 2021 r. o godz. 1700, zostanie wyemitowany następujący sygnał akustyczny: „Ogłoszenie alarmu”- modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut.
Wyemitowanie tego sygnału będzie jednocześnie upamiętnieniem 77 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.