Świetlica Wiejska w miejscowości Wrzeszów 21, 56-16 0 Wińsko

ilość miejsc -40 osób