Świetlica Wiejska w miejscowości Smogorzówek 10 , 56-16 0 Wińsko

ilość miejsc -50 osób