Świetlica Wiejska w miejscowości Smogorzów Wielki 40 , 56-16 0 Wińsko

ilość miejsc -80 osób