Świetlica Wiejska w miejscowości Słup 17

ilość miejsc – 30 osób