Świetlica Wiejska w Rajczynie 1/1, 56-160 Wińsko

ilość miejsc -40 osób