Świetlica Wiejska w miejscowości Przyborów 16, 56-16 0 Wińsko

ilość miejsc -60 osób