Świetlica Wiejska w miejscowości Moczydlnica Klasztorna  54, 56-16 0 Wińsko

ilość miejsc -45 osób