Świetlica Wiejska w miejscowości Małowice52/5 , 56-16 0 Wińsko

ilość miejsc -80 osób