Świetlica Wiejska w miejscowości Łazy , 56-16 0 Wińsko

ilość miejsc -30 osób