Świetlica Wiejska w miejscowości Krzelów 27A, 56-16 0 Wińsko

ilość miejsc -60 osób