Świetlica Wiejska w miejscowości Jakubikowice 14/4, 56-16 0 Wińsko

ilość miejsc -20 osób